Cmentarz komunalny Północny

Cmentarz Komunalny Północny

Cmentarz komunalny północny opieka nad grobami – jeden z większych cmentarzy w Polsce i Europie, o powierzchni 143 ha położony na Młocinach i na Wólce Węglowej w dzielnicy Bielany. Nekropolia ma charakter publiczny i mogą być na niej grzebane osoby wszystkich światopoglądów i wyznań. Na początku lat 60. XX w. w Warszawie zaczęło brakować wolnych miejsc grzebalnych na istniejących cmentarzach, a odzyskiwana liczba miejsc nie pokrywała zapotrzebowania. W związku z tym podjęto decyzję o budowie nowego cmentarza, który zapewni miejsce pochówku mieszkańcom Warszawy i okolic na lat kilkadziesiąt. Cmentarz został ulokowany przy trasie wylotowej na Gdańsk, częściowo na terenie Wólki Węglowej, stąd nazwa Komunalnego Cmentarza Północnego: Cmentarz na Wólce

Rodzaje grobów i formy pogrzebu

Na Cmentarzu Komunalnym Północnym pochowania zmarłych odbywają się obecnie:

– w grobach tradycyjnych (przeznaczonych do pochowania trumien) ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych – wielomiejscowych;
– w grobach dziecięcych (ziemnych);
– w grobach urnowych ziemnych i murowanych, pojedynczych oraz rodzinnych;
– w kolumbariach (niszach w ścianach urnowych).
– w katakumbach (niszach do pochowania trumny)
– zmarłą osobę można również pochować w gotowym grobie urnowym (wymurowanym i przykrytym granitowym nagrobkiem). Gotowe groby, przeznaczone do pochowania urn z prochami, zostały urządzone w kwaterze U-II-1 i U-III-1.
Groby w kwaterze U-II-1 i U-III-1, podobnie jak nisze urnowe w kolumbarium, udostępniane są na 20 lat (podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie)
Więcej informacji może udzielić kancelaria cmentarza.

Wybór rodzaju grobu należy do osoby uprawnionej do pochowania zmarłego (zlecającej pogrzeb).

Cmentarz komunalny północny opieka nad grobami

W styczniu 2008 r. na Cmentarzu Komunalnym Północnym zostały oddane do użytku 3 zespoły kolumbariów, w których nisze udostępniane są na 20 lat. Wolnymi miejscami dysponuje Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych.

+48 737 499 653
+48 789 428 450

kontakt@opiekagrobow.pl