Cmentarz Czerniakowski

Cmentarz Czerniakowski – opieka nad grobami – rzymskokatolicki cmentarz położony przy ul. Powsińskiej 44/46 na warszawskiej Sadybie. Cmentarz powstał w 1907 i został ufundowany przez małżeństwo Józefa i Józefy Wardeckich. Został poświęcony w sierpniu tego roku przez biskupa Kazimierza Ruszkiewicza. Zarówno fundatorów jak i fakt poświęcenia upamiętnia ustawiony przy głównej alei krzyż fundacyjny z inskrypcją. Wraz z rosnącymi potrzebami lokalnej społeczności był kolejno powiększany w 1916, 1945 i 1951. Na cmentarzu znajdują się m.in. groby uczestników powstania warszawskiego – sześćdziesięciu żołnierzy batalionu „Oaza”. Wśród różnorodnych form nagrobków wyróżnia się kaplica-mauzoleum rodziny Stanisława Chmielarza z 1927. Nekropolia jest nadal czynna. Cmentarz Czerniakowski – opieka nad grobami.

Historia:

Starania o założenie cmentarza na Czerniakowie trwały przez kilka lat2. Grunt, o powierzchni 6 morg (ok. 3,36 ha), chciała podarować księżna Jabłonowska, ale przedsięwzięcie zablokowały władze wojskowe argumentując, że okoliczni mieszkańcy podlegają parafii wilanowskiej, posiadającej już nekropolię. Cóż z tego, iż ledwo starczała ona na potrzeby lokalne i znajdowała się ona szmat drogi od Czerniakowa…

Dopiero po utworzeniu ok. 1906 r. przy kościele św. Antoniego Padewskiego osobnej parafii dla Sielc, Siekierek i Czerniakowa władze zgodziły się na założenie cmentarza.

W między czasie zmarła jednak księżna Jabłonowska i nagle wszystko stało się o wiele bardziej skomplikowane. Okazało się bowiem, że folwark czerniakowski, z którego dóbr miano wydzielić teren pod cmentarz, został dwa lata wcześniej wydzierżawiony na lat dziesięć. Dzierżawca domagał się od Potockich (spadkobierców Jabłonowskiej) wynagrodzenia za owe 6 morg, co naturalnie dziedzicom Wilanowa nie było w smak. Założenie cmentarza stanęło pod wielkim znakiem zapytania, lecz mieszkańcy Czerniakowa byli tak zdesperowani, że postanowili sami wykupić ziemię. Fundusze zamierzano pozyskać od właścicieli okolicznych gruntów i znowu wypadło, że Potoccy musieliby zapłacić najwięcej. Ostatecznie księstwo podarowali ziemię pod przyszły cmentarz, choć o nieco mniejszej powierzchni.

Grunt (3 morgi tj. ok. 1,7 ha)3 na ten zbożny cel odstąpił Konstanty Potocki (właściciel Czerniakowa)4 i już w tymże 1906 r. teren został wymierzony, a parafian zachęcano do pomocy przy wystawieniu ogrodzenia.

Oficjalne otwarcie cmentarza nastąpiło 11 sierpnia 1907 r., co upamiętniono dla przyszłych pokoleń, wystawiając na prawo od wejścia kamienny krzyż z następującą inskrypcją

+48 737 499 653
+48 789 428 450

kontakt@opiekagrobow.pl